Symptomer på næringsmangel i akvarieplanter

Næringsmangel hos akvarieplanter kan føre til dårlig vækst eller farveforandringer, som ofte kan identificeres ved specifikke ændringer i blad eller stængel. Denne side præsenterer eksempler og løsningsforslag til at håndtere disse problemer med akvarieplanter.

Denne guide er udelukkende til reference og repræsenterer nødvendigvis ikke den endelige løsning på problemet. Vi præsenterer her eksempler og potentielle løsninger, der kan hjælpe dig med at opretholde dine planters sundhed. Opret en tråd på plante forummet for personlig hjælp.

Dette er første iteration af denne side og der arbejdes løbende på at opdatere og gøre siden mere klar, hvis du har feedback. Så skriv endelige på: feedback forummet.

Sundt blad

Beskrivelse: Et sundt akvarieplanteblad er normalt grønt, ensartet i farven, uden pletter eller skader. Det føles fast og glat og har veldefinerede grønne årer. Det indikerer en sund plante med optimal funktion og ernæring.

Manglende lys

Type: Lys

Beskrivelse: Lysmangel hos planter fører til karakteristiske symptomer, herunder stængelstrækning, mindre blade med lysere farve, nedsat blomstring, bladfalming og langsom vækst. Et typisk tegn er også at blade i bunden af planten forsvinder, imens koncentrationen af blade bliver holdt i toppen af planten.

Optimale værdi: Variere imellem plante arter

Løsning: I tilfælde af lysmangel kan du tilføje mere belysning eller øge lysstyrken ved at placere det tættere på vandoverfladen. Nogle lys apparater har også justerings muligheder, som man kan indstille. Du kan også sænke og øge tiden lyset er tændt. Hvis planten skygger andre planter og kan klippes, kan det også hjælpe at klippe den kortere.

Nitrogen (N)

Type: Macro næring

Beskrivelse: Kvælstof/Nitrogen (N) er nødvendigt for klorofylproduktion og vækst. I nye blade viser mangel på kvælstof sig som små, gule eller hvide underudviklede blade. I ældre blade er typiske symptomer, at bladet nedbrydes fra tippen og vil bevæge sig imod basen af bladet. Dette er planten, der forsøger at absorbere nitrogen fra ældre blade. Planten vil også generelt vokse langsommere. .

Optimale værdi: 10 – 35 mg/L

Løsning: En betydelig mængde kvælstof kan komme fra fiskeafføring og fisken selv i form af ammoniak og urea(urinstof), som konverteres til nitrat. Her kan man forsøge at øge deres fodernivaue. En god nitrogen gødning kan også levere flere former for brugbart kvælstof.

Jern (Fe)

Type: Mikro næring

Beskrivelse: Når der er mangel på jern (Fe), vil planter producere mindre klorofyl i deres nye skud. En jernmangel er derfor let at identificere i skudspidserne af hurtigtvoksende stængelplanter. Den rige grønne farve på bladene falmer, og de unge dele af planten antager en gul til hvid farve (klorose).

Optimale værdi: 0.1 - 0.5 mg/L

Løsning: Med jernmangel anbefales det at anskaffe en specifik jern tilskuds-gødning eller salt, hvis ikke ens nuværende gødning kan supplere nok jern til akvariet.

Magnesium (Mg)

Type: Macro næring

Beskrivelse: Magnesium (Mg) spiller en vigtig rolle i fotosyntesen, da det udgør en vigtig del af plantens grønne farvepigment (klorofyl). En mangel viser sig ofte ved en bleg eller gul misfarvning af ældre blade, mens bladårene normalt forbliver grønne. Blade kan også få en kryllet form og brune pletter

Optimale værdi: 5 - 10 mg/L

Løsning: Med magnesiummangel anbefales det at anskaffe en specifik magnesium tilskuds-gødning eller magnesiumsulfat (MgSO4), hvis ikke ens nuværende gødning kan supplere nok magnesium til akvariet

Calcium (Ca)

Type: Macro næring

Beskrivelse: Calcium (Ca) En mangel på calcium manifesterer sig på distinkte måder. Uden tilstrækkelig calcium vil nye blade krølle, tvinde sig og vise uregelmæssig vækst, hvilket fører til forvrængede og misformede nye blade. Disse symptomer opstår som følge af calciums vitale rolle i dannelsen af strukturelt stabile cellevægge. Ældre blade forbliver ofte uændret da calcium er umobil.

Optimale værdi: 20 – 30 mg/L

Løsning: Hvis du har blødt vand eller bruger RO/DI (omvendt osmose de-ioniseret) vand, kan det være nødvendigt at tilføje disse mineraler ved hjælp af særlige salte for at holde dine planter sunde. Du kan også gradvist øge calciumniveauerne og vandets hårdhed ved at placere knust koralsand i bundlaget eller filteret.

Kalium (K)

Type: Macro næring

Beskrivelse: Kalium (K) Kaliummangel i planter viser sig ofte som små sorte prikker på bladene, der med tiden udvikler sig til huller med en gul kant omkring. Samtidig kan også bladspidser og kanter blive gule. Dette sker på grund af kaliums rolle i reguleringen af vand- og næringsstoftransport i plantecellerne. Symptomerne kan forveksles med mangler i andre næringsstoffer.

Optimale værdi: 5 - 15 mg/L

Løsning: Med Kaliummangel anbefales det at anskaffe en specifik kalium tilskuds-gødning eller Kaliumsulfat (K2SO4), hvis ikke ens nuværende gødning kan supplere nok kalium til akvariet.

Fosfor (P)

Type: Macro næring

Beskrivelse: Fosformangel i planter kan genkendes ved hæmmet vækst hos yngre planter og en mørkegrøn farvning af bladene, som kan være misdannede og indeholde små pletter af dødt væv kaldt nekrotiske pletter. Dette kan udvikle sig fra pletter på bladene til huller. Samtidig kan nye blade vokse kortere og være misdannede.

Optimale værdi: 1 – 3 mg/L

Løsning: Med Fosformangel anbefales det at anskaffe en specifik fosfor tilskuds-gødning eller Monokaliumfosfat (KH2PO4), hvis ikke ens nuværende gødning kan supplere nok fosfor til akvariet.

Mangan (Mn)

Type: Mikro næring

Beskrivelse: Mangan er afgørende for planters fotosyntese og vækst. Mangel kan føre til krøllede blade og påvirke optagelsen af andre næringsstoffer som NPK. Symptomer inkluderer nekrose mellem bladnervene og udviklingen af små nekrotiske pletter. Klorose kan forekomme på både unge og gamle blade, afhængigt af plantetype og vækstbetingelser. Årer forbliver typisk grønne. Mangan aktiverer enzymer i planteceller, der er afgørende for fotosyntese og iltproduktion fra vand.

Optimale værdi: Ikke kendt på dette tidspunkt.

Løsning: Med Manganmangel anbefales det at anskaffe en gødning der indeholder mangan(manganese), en tilskuds-gødning eller Mangansulfat (MnSO4), hvis ikke ens nuværende gødning kan supplere nok mangan til akvariet.

  • Published
    4 Oktober 2023
  • Visninger af side]>
    2,080
Back
Top