Guide Kryb der lever i dit akvarie

Status
Not open for further replies.
Akvarier er mere end blot hjem for fisk. De er mikroøkosystemer, som rummer en række fascinerende, og ofte oversete, smådyr. Disse "kryb" spiller en afgørende rolle i akvariets helbred og balance. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest almindelige og interessante smådyr, du kan finde i dit akvarium.

1. Detritus orme i Akvariet: Akvariets svar på regnorme
Detritus orme er små orme, der lever i akvariesubstratet og spiller en vigtig rolle i at nedbryde organisk affald som faldne plantematerialer og rester af fiskemad. De hjælper med at holde akvariet rent og bidrager til et sundt økosystem ved at omdanne dette affald til nyttige næringsstoffer.

I et akvarie med fisk, er de ofte usynlige, men der kan nemt komme en overbefolkning ved overfodring eller utilstrækkelig rengøring. For at kontrollere deres antal, bør man reducere fodring og øge rengøringen af akvariet. Det er også almindeligt at der kan være mange af dem i rejeakvarier, hvor de ikke har nogen naturlig rovdyr

De kan identificeres, med den "S" måde de svømmer på.

Størrelse og Udseende: Disse orme er typisk små, tynde, lange og hvide eller transparente, de kan også være en smule rødlig.
Bevægelse: Svømme typisk i en S form og bevæger sig som en regnorm i bundlaget.

1707167189185.png
1707167753008.png
ditritusorm.gif


2. Planarier i Akvariet: De ubudne gæster

Planarier er små, fladorm-lignende væsener, som nogle gange kan findes i akvarier. De er ofte uønskede, da de kan formere sig hurtigt og potentielt skade bløddyr som rejer og små fisk. Herunder kan du se et eksmpel på en planeria der angriber en reje, der er større end den.

Man kan genkende planarian med deres typiske trekantede hoved og 2 små tætte øjne.

Størrelse og Udseende: Planaria er typisk små, varierer fra et par millimeter til omkring en centimeter i længde. De har en karakteristisk flad, bredt oval krop med et tydeligt trekantet eller pileformet hoved. Farven kan spænde fra hvid til grå, rød, brun eller sort, og de har ofte to synlige øjepletter.
Bevægelse: Planarier bevæger sig typisk ved en glidende bevægelse. Dette opnås ved hjælp af muskulære kontraktioner i deres kroppe kombineret med sekretionen af slim, som hjælper dem med at glide jævnt over overflader.

1707167777874.png
1707243379019.png
planeria.gif


3. Rhabdocoela fladorm i Akvariet: En fredlig fladorm
Rhabdocoela er en type af fladorme, der ofte findes i ferskvandsakvarier. Disse små orm-lignende væsener er normalt ufarlige og kan endda spille en nyttig rolle i akvariets økosystem. Ligesom detritusorme, bidrager Rhabdocoela til nedbrydningen af organisk materiale i akvariet. De hjælper med at holde substratet rent ved at spise døde plantematerialer og mikroskopiske rester.

Størrelse og Udseende: Rhabdocoela er typisk meget små, ofte kun få millimeter lange, og kan være vanskelige at se. De har en flad, aflang krop.
Bevægelse: Rhabdocoela bevæger sig typisk ved en glidende bevægelse. Dette opnås ved hjælp af muskulære kontraktioner i deres kroppe kombineret med sekretionen af slim, som hjælper dem med at glide jævnt over overflader.

1707347678896.png
1707347649862.png
Rhabdocoela.gif


4. Ostracoder i Akvariet: Små Skalddyr med Stor Betydning
Ostracoder, også kendt som muslingekrebs eller "seed shrimp" på engelsk, er en gruppe af små skalddyr, der ofte findes i ferskvands- og saltvandsakvarier. Disse mikroskopiske skabninger spiller en vigtig rolle i akvariets økosystem. De fungere på mange måder som almindelige rejer, ved at spise alger, bakteriefilm og andet organisk affald. På samme måde kan de fungere, som fødekilde for mange fisk. Nogen mener at deres tilstedeværelse er tegn for et sundt akvarie.

Størrelse og Udseende:: Ostracoder er små, typisk kun et par millimeter lange. De har en karakteristisk oval, skal-lignende krop, hvilket giver dem et frø-lignende udseende.
Bevægelse: De bevæger sig ofte i korte, rykkende bevægelser og kan ses svømmende frit i vandet eller kravlende på overflader.

aolg_obs4509881foto.jpg
1707471474549.png
muslingekrebs.gif


5. Cyclops i Akvariet: Vigtige Mikroskopiske Krebsdyr
Cyclops, en type af copepod, er små krebsdyr, der ofte findes i både ferskvands- og saltvandsakvarier. Disse bittesmå organismer spiller en rolle i mange akvariers økosystemer. De lever af alger, bakteriefilm og andet organisk affald. For mange små fisk og yngel er cyclops en værdifuld del af fødekæden.

Størrelse og Udseende: Cyclops er meget små, normalt kun 0.5 til 5 millimeter i længde. De har en karakteristisk kropsform med et stort midtersegment og et mindre hoved og hale, hvilket giver dem et unikt udseende. Deres krop er ofte gennemsigtig eller let farvet.
Bevægelse: Cyclops er kendt for deres hurtige, rykkende svømmebevægelser. De kan ofte ses rykke sig gennem vandet i akvariet eller kravle på overflader som akvarieglas og planter.

1707611559678.png
1707611594692.png
1707611688348.png


6. Hydra i Akvariet: En Potentiel Trussel
Hydra, selvom de er små og ofte oversete, kan udgøre en betydelig trussel i akvariemiljøer, især for yngel og små fisk. Disse simple organismer fra cnidaria-familien, som også inkluderer gopler og koraller, er rovdyr og kan påvirke balancen i et akvarium. Længere nede kan du se en hydra forgifte og æde yngel.

Størrelse og Udseende: Hydra er typisk kun et par millimeter lange, men deres enkle, cylindriske krop med tentakler kan være mere fremtrædende end deres størrelse antyder. De er ofte gennemsigtige eller har en let farvetone, hvilket gør dem vanskelige at spotte.
Bevægelse og Jagtadfærd: Hydra er primært sessile, hvilket betyder, at de forbliver fastgjort til overflader som planter eller akvarieglasset. De bruger deres tentakler til aktivt at fange bytte, herunder smådyr og plankton, hvilket kan være en risiko for yngel og små fisk i akvariet.

1707612256841.png
1707612282609.png
hydra.gif
 

Vedhæftninger

  • 1707611581137.png
    1707611581137.png
    118.7 KB · Set af: 112
Senest redigeret:
Status
Not open for further replies.
Back
Top